Rutin för social dokumentation

7711

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänst - Gällivare

Tillsammans gör ni en genomförandeplan utifrån biståndshandläggarens rambeställning. Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013 (2013-2015) Avser ”läns/-regionförbundet: Västra Götalands kommuner Ifylld av: Karl Fors, VästKom 25 februari 2013 Sidan 1 Genomförandeplan Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska utföras. Hemtjänst; Din handläggare på Biståndsenheten kan berätta mer om vad de olika insatserna innebär. Så här ansöker du. Genomförandeplanen ska vara upprättad inom två veckor från det att du börjar få hemtjänst. Där ska stå vad som är viktigt för dig när du får din hjälp utförd. Exempelvis hur många olika personer som du kan ta emot och hur meningsfulla aktiviteter ska tillgodoses.

  1. Regler mobiltelefon barn
  2. Borgensman avlider

För att veta vad som är viktigt för dig och för att du ska få omsorg och service på bästa sätt, utses två kontaktpersoner som ansvarar för att din hemtjänst … Robertsfors kommuns hemtjänst. Vår kommunala hemtjänst är uppdelad i tre hemtjänstgrupper, Ånäset, Robertsfors och Bygdeå. En nattpatrull som servar hela kommunen mellan 21.00-07.00. Teamet leds av en hemtjänstchef som har högskoleutbildning och lång erfarenhet av social omsorg.

Sollentuna Kommun. Kontakt till kontaktcenter. 08-579 210 00  hemtjänst.

Hemtjänst Vårdbolaget Tiohundra

Hon vill ha hjälp av personalen med att dosera tvål, schampo och torkning. NÄR: Greta önskar duscha vid … Ansöka om hemtjänst. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och/eller dina närstående inom tre veckor efter mottagandet av biståndsbeslutet. Genomförandeplanen följer vi upp tillsammans med dig vid behov eller minst var sjätte månad.

Genomförandeplan hemtjänst

Planering av din hemtjänst Aktsam Vård & Omsorg

Genomförandeplan hemtjänst

Göteborgs Stads styrsystem. Utgångspunkterna för  Bedömningsmall egenkontroll genomförandeplan - hemtjänstutförare. Namn. Personnummer. Datum för egenkontroll. Datum för senaste beställningen.

Anvisningarna är stadsövergripande och gäller för all hemtjänst. Broschyr: Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst (pdf, 139 kB, nytt fönster) Anvisningar för beställning och genomförandeplan (pdf, 1,1 MB, nytt fönster) Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen.
Elastisk kollision rörelsemängd

Genomförandeplan – Hemtjänst. Mallarna skiljer sig åt i utseende och vi kommer att gå igenom skiljanden på nästa sida. 4. Ge din genomförandeplan ett namn i fältet Namn*, sätt ett giltighetsdatum och klicka på Skapa plan. Upprättande av Genomförandeplanen I detta fall har vi öppnat mallen Genomförandeplan för Elsa verksamhetsområde (hemtjänst, särskilt boende och funktionsstöd) ska användas vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan enligt IBIC, se metodstöd i ledningssystemet för kvalitet, vid riktlinjen för social dokumentation.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta  som finns dokumenterat i genomförandeplan och anteckningar. hemtjänst och särskilda boende som drivs på entreprenad dokumenterar i kommunens. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska Hemtjänst. Kontaktmannen beskriver i genomförandeplanen, i dialog med den  När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den  kontaktman och genomförandeplan — Alla utförare av hemtjänst ska också ha rutiner kring: kontaktman och genomförandeplan; att ge kontinuitet i  En beställning av hemtjänst ska formuleras så att utformningen av de beviljade insatserna samt när och hur dessa ska utföras överlåts till utföraren och den  Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig 1 SoL, bifall Testhandläggare Insats Genomförandeplan Dagliga insatser  Att upprätta en Genomförandeplan Ange datum för påbörjad genomförandeplan, den ska påbörjas samma dag kunden får sina insatser Fyll i personuppgifter,  Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn  Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i äldreomsorg, utbildning om att organisera Urval: Äldreomsorg & Hemtjänst, Äldreomsorgslyftet  Enligt SOSFS 2006:5. Av genomförandeplanen bör det framgå om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka.
Brandman ansokan

Kontaktpersonen hjälper dig i ditt hem, och kan även hjälpa dig i olika kontakter  och hur vi arbetar med kontaktmannaskap och genomförandeplaner inom alla hemtjänstenheter i den kommunala hemtjänsten. Länkar finns här på sidan. Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att omsorgen blir på det sätt du önskar. Attendo driver privat hemtjänst  Camilla Glavenhed, undersköterska på Handen Norra hemtjänst; Anna-Carin alla omsorgstagare har en genomförandeplan som beskriver hur insatserna ska  En preliminär genomförandeplan innehåller alla beviljade insatser upplagda på den beviljade tiden så att den sammanlagda tiden per månad överensstämmer  tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstens kvalitet. dokumentation) är andel kunder med aktuell genomförandeplan som  Genomförandeplan. LIVSOMRÅDEN ICF Hur arbetar vi med IBIC i genomförandeplanen?

8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Lag (2017:613). Kontaktperson och genomförandeplan.
Bostadspriserna sjunkerHemtjänst - Vadstena kommun

Du har rätt att byta  Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad och Information om vad hemtjänst kostar, samt ansökan Genomförandeplan.

Kundval i hemtjänsten - Leksands kommun

Genomförandeplanen skriv i "jag-form" och beskriver på ett tydligt sätt hur våra medarbetare ska utföra de olika aktiviteterna. Syftet med genomförandeplan . En genomförandeplan ska beskriva hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och det är en försäkring att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Årligen genomförs en kvalitetskontroll av hela verksamheten. Tillsammans gör ni en genomförandeplan utifrån biståndshandläggarens rambeställning. I vår specialiserade demensgrupp arbetar vi utifrån personcentrerad omvårdnad. Kransens hemtjänst är med i "Bättre samverkan - Bättre liv" som syftar till att leverera bättre vård och omsorg till ”de mest sjuka äldre”. Genomförandeplanen ska stärka den enskildes inflytande och delaktighet kring det stöd och den hjälp som ges. Den enskildes delaktighet.