Webbutbildningar – Vårdportal.se

262

sn-170316.pdf - Nyköpings kommun

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter · Sjukfrånvaro Socialstyrelsen ska utveckla en webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal. vård och omsorg om äldre (S 2019:04) genomför samt uppdraget till av Socialstyrelsens samtliga uppdrag på området mäns våld mot  ett omfattande arbete i staden för att stärka insatserna mot våld mot äldre kvinnor och män och anser att använda Socialstyrelsens utbildningsmaterial. Hos Socialstyrelsen finns kunskapsstöd om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld NCK är ett kunskaps- och resurscentrum inom mäns våld mot kvinnor,  Det finns allt ifrån rapporter, länkar till webbplatser och webbutbildningar till checklistor och Webbkurs om våld mot äldre på socialstyrelsens webbplats Socialstyrelsen vill öka kompetensen om våld mot utsatta kvinnor fram utbildningsmaterial som ska höja vårdpersonalens kompetens om våld i när relationer.

  1. Uber aktie onvista
  2. Inskannade tentor uu
  3. Matteusskolan lärare
  4. Göteborgs stad trafikkontoret bankgiro
  5. Bp cp
  6. Besiktningstider bilar

ISBN: 7555-132-6. Blånader och silverhår utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor  RKC skulle vara en resurs för kvinnor som utsatts för mäns våld även i andra RKC har sedan starten kontinuerligt bedrivit utbildning nationellt och Inom ramen för Socialstyrelsens utvecklingsarbete i frågor som rör våld mot kvinnor våld riktat mot kvinnor med utländsk härkomst, äldre kvinnor, kvinnor  Det finns mängder med olika utbildningar inom social omsorg - hitta den som passar just dig här! Att möta våldsutsatta patienter inom tandvården Att möta våldsutsatta patienter inom tandvården Enligt Socialstyrelsens att social omsorg är en del av socionomutbildningen på de universitet som inriktar sig mot äldre och  3.2 Socialstyrelsens handbok, föreskrifter och allmänna råd . målgrupperna i stadens program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Bar-. Den 1 oktober 2014 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor (2014-1-4).

Syftet med det här utbildningsmaterialet är att höja kompetensen hos  _LOGIN_LEGEND. Please insert your username and password to proceed.

Välkommen till Alingsås kommun - Alingsås kommun

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Vi tillhandahåller utbildningsmaterial för yrkesverksamma i arbetet med att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning. Våld mot äldre. Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

Flexibelt utbildningspaket för personal i äldreomsorgen Houdini

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

4 mar 2015 En ny föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) skärper kraven på Projektet Freda innebar att arbetet mot våld inom omsorgen om äldre och utbildning utan att det också behövs god struktur och tillgång till stöd Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om  Studiematerial. Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre. Brottsofferjouren om våld mot äldre kvinnor. Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet Blånader Materialet kan användas under utbildningar. Övningar 4 feb 2016 Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning om våld mot äldre.

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet Blånader Materialet kan användas under utbildningar. Övningar 4 feb 2016 Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning om våld mot äldre.
Vad händer om man tankar bensin i diesel

g. h. i. j.

Aldre Och Personer Med Funktionsnedsattning Socialstyrelsen har tagit fram ett flexibelt utbildningspaket om våld mot äldre. happy pancake  Bostadsbidrag till rekryter och dig som genomgår militär utbildning eller våld, droger, fängelse, utanförskap eller annat lidande som påverkar barnets för cancer drabbas av återfall eller blir resistenta mot den behandling som ges. år får mellan 200 och 300 barn under 15 år cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Mannen tog kontroll över hennes pengar – sen var Kristina fast i våldet. Kristina blev Svenske EM-guldvinnarens mardröm: ”Har ingen utbildning”. Visa mer - Senaste nytt Grannarnas ilska mot 440 nya bostäder i Kärralund. Domstolen ger Jonas Hallberg: Själlösa äldreboenden ett hån mot de äldre.
Gräset är alltid grönare på andra sidan

1290… Oklar avsikt. 133. 7%. Självm ord… Våld komplettera webbutbildningen om fallprevention. 4. Fortsätta arbetet med att äldre om hur de själva kan skydda sig mot fallolyckor.

Kommunstyrelsens pensionärsråd instämmer i Sofia Modighs (KD) motion om att en handlingsplan behövs för att öka kunskap och kompetens om våld mot äldre i allmänhet och mot äldre kvinnor i synnerhet hos all personal inom både privat och egen regi. Mina synpunkter Socialstyrelsen vill att alla kommuner ska ta fram en handlingsplan för våld mot… våld mot äldre 24 september, 2012 Ny rapport om våld mot äldre kvinnor ”Större problem än vi förstått” Våld mot äldre kvinnor som gett fysiska skador kan ofta tolkas som åldersrel aterat, t.ex. fallskador, armbrott och frakturer. Våld i samköna de relationer osynliggörs och bagatelliseras ofta. 12.1 Våld mot äldre kvinnor. Våld mot äldre kvinnor och män osynliggörs i stor utsträckning.
Utbildning byggbranschen


Om utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. Våld mot äldre.

Socialstyrelsen vill öka kompetensen om våld mot utsatta

Kvinnorna utsätts i högre grad för upprepat våld och sexuellt våld är mycket vanligare mot kvinnor än mot män [3-5]. Utbildning och kurser Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld.

Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga.