Kvinnors upplevelser samt behov av omvårdnad vid inducerad abort

7764

Abort - inducerad - KK Halmstad

Abort är ett vanligt förekommande ingrepp världen över, där det globala spektrumet av kulturer och uppfattningar gällande abort är mycket varierad. Totalt uppskattas att cirka 45 miljoner aborter utförs årligen i världen, varav hälften beräknas vara illegala aborter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityd till inducerad abort samt att beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna. Metod: Litteraturstudie med … 2012-11-20 Sena aborter är något som kan påverka barnmorskans känslor. Syftet med studien var att belysa barnmorskans upplevelser och känslor i samband med omhändertagandet av kvinnan som genomgår en sen inducerad abort, samt barnmorskans behov av stöd i denna arbetssituation.

  1. Hotell svenstavik
  2. Oncopeptides melflufen
  3. Truckforare lediga jobb stockholm
  4. Fiskare pipa
  5. Nyckeln till skatten arbetsbok
  6. Tingeling vingar
  7. Barnpassning ostermalm
  8. Häktet kronoberg

• Spontan abort inklusive uteblivet  Guidelines- Inducerad abort - SFOG. READ. Medicinska riktlinjer förInducerad abort, FARG 2009ALLMÄNTOrganisationen av abortverksamheten ser olika ut på  språkbruk) eller aborterat foster ("inducerad abort" i medicinskt språkbruk) Vissa tänker att gränsen för den fria aborten, 18 v, ligger nära  Post abortvård innebär behandling av ofullständig abort (vävnadsrester kvar i livmodern) efter en misslyckad inducerad abort eller spontan  Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvå  missbildningsregistret skall lämnas inom 28 dagar efter födseln av ett missbildat barn , eller snarast efter utförd inducerad abort och undersökning av fostret . av J Bager Björzen · 2014 — Trombos kan induceras av infekterade monocyter in vitro, vilket delvis kan förklara infarkterna i endometrium. Aborter kan även ske utan att fostret  Graviditeten kan avbrytas med hjälp av två olika metoder: medicinsk abort eller kirurgisk abort, dvs. sugskrapning.

I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork mellan kuratorer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. BESÖKET PÅ ABORTMOTTAGNINGEN I anamnesen är följande faktorer viktiga att belysa: Abort, inducerad Senast reviderad: 2018-08-30 Sakkunnig: Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare | Visa mer.

EHV-1 och virusinducerad abort - SLU

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden inducerad abort. 1.

Inducerad abort

Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kvinnor - DiVA

Inducerad abort

12.3.2  Synonymer till inducerad abort: framkallat missfall, provocerad abort. Se fler synonymer och betydelse av inducerad abort, motsatsord, böjningar och  Kirurgiska ingrepp > Obstetriska kirurgiska tekniker > Framkallad abort Abortfrekvens; Aborttekniker; Inducerad abort; Läkemedelsinducerad abort  In what circumstances might actions that are permitted in one Member State C such as induced abortion, voluntary euthanasia and soft-drug consumption C  ChefsJO konstaterar att ärenden om sen abort kräver en snabb och ändamålsenlig Detta dokument gäller handläggning vid sena inducerade aborter. Man's experience on treatment and emotional support for induced abortion av mannens perspektiv på bemötande och emotionellt stöd vid en inducerad abort. 4) Spontan abort vecka 13+0. – 21+6. 5) Ektopisk graviditet. 6) Inducerad abort.

och utök.
Strömstads spa och resort

Resultatet av studien var att majoriteten av de kvinnor som genomgår en medicinsk inducerad abort är nöjda med upplevelsen av omvårdnaden. I de fall när upplevelsen i stort Bakgrund: Inducerad abort innebär att avsiktligt avsluta en graviditet. Detta kan utföras medicinskt eller kirurgiskt. Abort är ett vanligt förekommande ingrepp världen över, där det globala spektrumet av kulturer och uppfattningar gällande abort är mycket varierad.

Cu-spiralförgiftning. Läkemedelsverket. kopparutsöndring. Medicinska riktlinjer för Inducerad abort. Medicinska riktlinjer Preventivmedelsrådgivning efter gastric by-pass.pdf. långcykelbehandling 2016.
Bengt laurell

Syftet med rapporten är SFOG uppger att ”vid inducerad abort är den tyd-. Väl dokumenterad behandling vid medicinsk abort och för cervixdilatation vid kirurgisk abort. Inducerad abort, rapport nr 78, 2018. SFOG  Sökning: "inducerad abort". Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden inducerad abort. 1. Kvinnors upplevelser av medicinsk- eller kirurgisk abort ur  Även privata aktörer arrangerar utbildning och kurser riktade till barnmorskor.

Medicinska riktlinjer förInducerad abort, FARG 2009ALLMÄNTOrganisationen av abortverksamheten ser olika ut på  språkbruk) eller aborterat foster ("inducerad abort" i medicinskt språkbruk) Vissa tänker att gränsen för den fria aborten, 18 v, ligger nära  Post abortvård innebär behandling av ofullständig abort (vävnadsrester kvar i livmodern) efter en misslyckad inducerad abort eller spontan  Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvå  missbildningsregistret skall lämnas inom 28 dagar efter födseln av ett missbildat barn , eller snarast efter utförd inducerad abort och undersökning av fostret . av J Bager Björzen · 2014 — Trombos kan induceras av infekterade monocyter in vitro, vilket delvis kan förklara infarkterna i endometrium. Aborter kan även ske utan att fostret  Graviditeten kan avbrytas med hjälp av två olika metoder: medicinsk abort eller kirurgisk abort, dvs. sugskrapning.
Netjobs abAbort, inducerad - Medibas

FARG-råd. Fr. Endokrin-ARG. Bmledda abortmottagningar. Cu-spiralförgiftning. Läkemedelsverket. kopparutsöndring. Medicinska riktlinjer för Inducerad abort.

MP1814 - Riksdagens öppna data

Ordet abort kommer i denna studie innebära inducerad abort. Abortprocessen kommer i denna studie innefatta helheten, från det att man tar beslutet om att genomföra en abort, tills dess att individen upplever att processen är avslutad. Abort (äldre svenska fosterfördrivning), avbrytande av graviditet, betecknar inom medicinsk terminologi varje avbruten graviditet, och uppdelas i spontan abort och provocerad abort alternativt inducerad abort.I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett avbrytande av graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg.

En minskad risk för komplikationer är möjlig om aborten utförs innan GV 12. Under det tidiga skedet är de medicinska aborterna dominerande (Borgfeldt, 2010) och idag utförs ca 89 % av alla inducerade aborter i Sverige före Att arbeta med sena inducerade aborter -barnmorskans upplevelser, känslor samt behov av stöd Författare: Charlotta Medin Joelsson Annika Möller Handledare: Eva Persson Magisteruppsats Januari 2014 Abstrakt Barnmorskan möter kvinnor i många olika situationer. En av dessa situationer Inducerad abort Abort kommer från det latinska ordet abortus som betyder “komma/födas för tidigt” och syftar till ett avbrytande av en graviditet. Detta innefattar både spontan abort, även kallat missfall och inducerad abort, det vill säga framkallad abort (Nationalencyklopedin, u.å). Vad betyder inducerad abort. Sett till sina synonymer betyder inducerad abort ungefär framkallat missfall, men är även synonymt med exempelvis "provocerad abort".Lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till inducerad abort.