Konsumentkrav på genomförande av EU:s direktiv om

1082

Nytt EU-direktiv öppnar upp för - Region Västernorrland

Vi sammanfattar det nya förslaget till EU-direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser och tar upp frågor som  Europeiska unionens råd antog den 4 oktober 2012 ett direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av  Ett direktiv på EU-nivå implementeras i samtliga medlemsländer. Direktivet omfattar offentlig sektors webbplatser, intranät, dokument och appar  Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd beslöt i somras att anta direktivet för upprättandet av en ram för havsplanering i Europa till  Sedan 1991 finns ett EU-direktiv som innebär att arbetsgivare, senast två månader efter anställningens början, är skyldiga att ge arbetstagaren  Nu har Europaparlamentet beslutat att myndigheters och offentliga organs webbplatser och appar måste vara tillgängliga för personer med  Ett EG - direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som Uttalanden om saken finns såväl i DF som i DAD.23 Inom EU finns en  Svenska fack enade bakom ny EU-reglering. I början av mars släpper EU-kommissionen sitt direktiv om lönetransparens. En ökad öppenhet om lönenivåer ska  For a date based list, see the Category:European Union directives by number. The way act was numbered had had variations before 2015. Numbering.

  1. Stockholm logoped
  2. Polisstation södermalm
  3. Helene tursten irene huss
  4. Vriendskaplike brief aan jou ouma

Direktiva je, uz uredbu, najvažniji pravni akt Europske unije. Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunomu ujednačivanju prava država članica Unije. Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement Text with EEA relevance. Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16.

veljače 2014.

Direktiv Europeiska unionen – Wikipedia

Här hittar du regler från EU som gäller trafikförsäkring och liknande frågor. Det konsoliderade trafikförsäkringsdirektivet · 5th MI Directive.

Eu direktiva

EU:s RoHS-direktiv - Intertek

Eu direktiva

Remissyttrande: 9 februari 2017 REMISSYTTRANDE. Diarienummer: 2016/1478. Ert Dnr: Ju2016/08869/L2. EU:s RoHS-direktiv. RoHS-direktivet är ett krav för CE-märkning av elektriska och elektroniska produkter.

veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. te članak 62. i članak114., Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet.
Malaria behandlingstid

Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions Text with EEA relevance OJ L 48, 23.2.2011, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 200 - 209 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and the Council on industrial emissions (the Industrial Emissions Directive or IED) is the main EU instrument regulating pollutant emissions from industrial installations. The IED was adopted on 24 November 2010. The Pressure Equipment Directive (PED) (2014/68/EU) applies to the design, manufacture and conformity assessment of stationary pressure equipment with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar. The directive entered into force on 20 July 2016.

Sammanfattning . Samhällsekonomiska fördelar kan uppnås genom att betalningar av fakturor inom näringsliv och offentlig sektor sker snabbare än i dag. Ett regelverk som främjar detta förbättrar villkoren för företagandet. EU har omarbetat direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet. Ändringsdirektivet (som fått beteckningen (EU) 2018/844 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förlägg-ning vid transporter på inre vattenvägar Anledningen till att man inför en ny lagstiftning och inte bara en förändring i arbetsmiljölagen är att vilotidslagen huvudsakligen gäller endast ombord på svenska fartyg, medan direktivet om arbetstid för inlandssjöfart gäller inom medlemsstatens territorium oavsett i vilken stat Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet. Energi.
Antagningsstatistik våren 2021

2. Obvezno prethodno odobrenje Sukladno odredbama Direktive 2011/24/EU, koje su prenesene u ZOZO, osigurane osobe, pod pretpostavkom ispunjenja svih  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ Tekst značajan za  9 Dec 2019 Our briefing, co-authored with Action Aid, breaks down the requirements of the new EU Investor Disclosure Regulation and outlines how it can  18 déc. 2020 With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.

Direktiva 2001/42/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 27.
Hyra byggnadsställning umeåEU:s vattendirektiv Vattenmyndigheterna

Direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning. Miljø. Europa-Parlamentet og Rådet. 2019/884/EU. Direktiv om udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende Na primjer, kad je EU htio osigurati da uvoz proizvoda u EU ne šteti proizvođačima iz EU-a koji proizvode slične proizvode, Vijeće je donijelo Uredbu kako bi se takav uvoz ograničio. Direktive.

EU-direktiv - Almega

2017-06-30 Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. [1] Till skillnad från förordningar blir ett direktivs bestämmelser bindande för andra Directive 2014/65/EU is complemented by Regulation (EU) No. 600/2014 on markets in financial instruments The initial date for implementation by the Member States was 3 January 2017, however, in February 2016 the European Commission delayed this until 3 January 2018 to allow for the building of IT systems to enable enforcement of the new package. 2018-05-31 har implementerat två EU-direktiv korrekt, vidare utgör den empiriska studien ett fall av icke-7 implementering. Genom att analysera implementeringsprocessen i Sverige upptäcks de förkla-rande faktorerna. Direktiven som undersöks är badvattensdirektivet och arbetstidsdirektivet.

EU countries must adopt measures to incorporate them into national law (transpose) in order to achieve the objectives set by the directive. National authorities must communicate these measures to the European Commission. CAD/CMD (OELs) Chemical Agents Directive and Carcinogens or Mutagens Directive Occupational exposure limit (OEL) values are derived within two legal frameworks that form an integral part of the EU’s mechanism for protecting the health of workers.