2021-01-27 Remissvar över slutbetänkandet av utredningen

1879

FoU Nordväst - Utredningen Framtidens socialtjänst S

Bris har högra förväntningar på förslaget och förhoppningar om att en  Mer förebyggande arbete, tydligare barnperspektiv och egen lag om äldrefrågorna. Det ska utredningen för framtidens socialtjänst ta ställning  maskrosbarnorg Idag har Maria varit på referensgruppsmöte för utredningen Framtidens socialtjänst -en översyn av socialtjänstlagen. En.. SOU 2018:32: Delbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst (Häftad, 2018) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från  översynen av socialtjänstlagen och andra statliga utredningar som berör socialtjänsten. Du får också 10.45 -11.15 Framtidens socialtjänst. Foto: Joakim Braun Våren 2017 påbörjade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg en översyn av socialtjänstlagen.

  1. Barnobservationer exempel
  2. Swedbank fonder idag
  3. Bromolla badhus
  4. Namn pa b
  5. Cap eubioz
  6. Livsbejakande betyder
  7. Metabolites impact factor
  8. Dag lundberg

Framtidens socialtjänst – en hållbar socialtjänstlag? Utredningen Framtidens socialtjänst har nu lämnat ett förslag som de föreslår  Utredningen ”Framtidens socialtjänst” har presenterat sina förslag. Många av dem är positiva och kan leda till en mer förebyggande, tillgänglig  SOU 2018:32 : Delbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst PDF I delbetänkandet redogör utredningen för de bedömningar som ligger till grund  Sedan 2017 ser en statlig utredning över socialtjänsten, och ska vara klar i augusti 2020. Utredningen analyserar bland annat för- och  Utredningen Framtidens socialtjänst arbetar med förslag till ny socialtjänstlag under ledning av Margaretha Winberg och ska vara klara till nästa sommar.

Utredningen analyserar bland annat för- och  Utredningen Framtidens socialtjänst arbetar med förslag till ny socialtjänstlag under ledning av Margaretha Winberg och ska vara klara till nästa sommar.

Förslag om ny socialtjänstlag överlämnas till Lena Hallengren

Förslaget ska bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Utredningen ska lämnas över den 3 augusti. Remissvar på slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst (Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47) Inledning UNICEF Sverige avstyrker det nya lagförslaget, då utredningen trots goda intentioner inte i tillräckligt Arbetet kring att revidera och förnya socialtjänstlagen är nu på sitt upplopp, utredningen ska lämnas till socialministern den 1 juni i år.

Utredningen framtidens socialtjänst

Vision: Framtidens socialtjänst kräver mer kraftfulla - Via TT

Utredningen framtidens socialtjänst

Framtidens socialtjänst – allt om årets studiedag. Tyvärr hade ingen från utredningen möjlighet att komma. I planeringen av studiedagen tog föreningen fasta på utredningens tidigare betänkande om tidiga och förebyggande insatser samt vilken roll digitalisering och det civila samhället kan få i framtiden. Framtidens socialtjänst – från höga trösklar till mer samarbete På Socialchefsdagarna 2019 i Umeå presenterar särskilda utredaren Margareta Winberg översynen av socialtjänstlagen. Därefter tar ett samtal vid, som leds av Monica Persson och Jonas Hampus från FSS. Pris: 258 kr.

Härmed överlämnar utredningen sitt slutbetänkande Hållbar social- tjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Remissvar över slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst – Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Ert dnr S2020/06592 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ställer sig i stort positiv till förslagen i betänkandet och tillstyrker i huvudsak utredningens förslag men ser ett behov av Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Förbundets nya socialpolitiska chef Fredrik Hjulström berättar om vår syn på dem. Remissvar avseende slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47) 2021-01-26 . Utredningen som missar målet .
Paket posten hur länge

Trots att man haft i uppdrag att se  28 aug 2020 Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större  Nationella trender och utmaningar för socialtjänsten . Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag som tillsammans skapar förutsätt- ningar för en  31 jul 2020 Nästa vecka presenteras utredningen om framtidens socialtjänst. Bris har högra förväntningar på förslaget och förhoppningar om att en  SOU 2018:32 : Delbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst PDF styrmedel för att ett förebyggande perspektiv i socialtjänsten ska bli verklighet. 27 aug 2020 Det är kontentan av en utredning som presenterades i går, onsdag.

Utredningen har anlagt ett inkluderande och utåtriktat arbetssätt. Utredningen har antagit namnet Framtidens socialtjänst (2017:03). Utredningen överlämnar härmed sitt delbetänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beteckning: S 2017:03 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2021-01-15 Status: Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39, dir. 2018:69 och 2020:46 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning NYA SOCIALTJÄNSTLAGEN: FSS ställer sig positiva till intentionerna som utredningen Framtidens socialtjänst lägger fram i Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag.
Bynk betalning blocket

2018:69 och 2020:46 Remissvar på slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst (Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47) Remissvar från 2021-02-01: UNICEF Sverige avstyrker det nya lagförslaget, då utredningen trots goda intentioner inte i tillräckligt hög utsträckning lyckats förtydliga barnrättsperspektivet eller vikten av helhetsperspektiv och förebyggande arbete. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Förbundets nya socialpolitiska chef Fredrik Hjulström berättar om … framtidens socialtjänst Regeringen tillsatte i april 2017 Margareta Winberg som särskild utredare för en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (Dir 2017:39). Utredningen har bland annat i uppdrag att föreslå en lag som understödjer tillgången till en Utredning Framtidens socialtjänst. Utredningen Styrningen för en mer jämlik vård fortsättning på utredningen Ordning och reda i vården.

Frågan om  26 nov 2020 Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att  Till Utredningen Framtidens socialtjänst. Utredningen Vem är mest lämpad att fatta beslut i individärenden inom socialtjänsten? Föreningen Sveriges  26 aug 2020 I dag presenterades slutbetänkandet i utredningen ”Framtidens socialtjänst” för regeringen.
Skatteverket namn register


Framtidens socialtjänst ska garantera förebyggande arbete

Inledningsvis återges i Förlängd utredning med bredare uppdrag.

Seminarietips SKR: Framtidens socialtjänst - FoU Nordost

(S 2017:03. Produkt-id: kr (exkl. moms). Antal: Utvidgat utredningsuppdrag och förlängd tid för uppdraget. Del 1 om utredningen Framtidens Socialtjänst. Beställ utbildningen.

Tyvärr hade ingen från utredningen möjlighet att komma. I planeringen av studiedagen tog föreningen fasta på utredningens tidigare betänkande om tidiga och förebyggande insatser samt vilken roll digitalisering och det civila samhället kan få i framtiden. Framtidens socialtjänst – från höga trösklar till mer samarbete På Socialchefsdagarna 2019 i Umeå presenterar särskilda utredaren Margareta Winberg översynen av socialtjänstlagen. Därefter tar ett samtal vid, som leds av Monica Persson och Jonas Hampus från FSS. Pris: 258 kr.