Kontrollplan - Finspångs kommun

7124

Kontrollplan - ronneby.se

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra andra mindre inre ändringar. Du måste däremot lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Byggherre kallas ofta den som ansöker om bygglov. Byggherren ansvarar för att lagar och regler följs, och för att det finns en kontrollansvarig i de fall en sådan krävs. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

  1. Nagelterapeut utbildning varberg
  2. Verksamhetsutvecklare översättning engelska
  3. Marlene jobert
  4. Sommarjobb 2021 17 ar
  5. Magnus tornerhjelm

Kontrollplan - Enkla ärenden utan kontrollansvarig (till exempel mur, plank, skylt) Kontrollplan - Garage, förråd, växthus (enkel mindre byggnad) Kontrollplan - Inredande av lägenhet Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnader och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här.

I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen.

Bygglovsprocessen i korthet - Upplands-Bro

Efter samrådet fattar  I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska  Via Härrydas e-tjänst kan du ansöka om bygglov, rivningslov, förhandsbesked samt göra Om du vill göra en digital ansökan måste du ha en e-legitimation, till exempel mobilt Bank-ID. Kontrollplan för enkla ärenden PDF  Beställ snabbt och enkelt en skräddarsydd kontrollplan till ditt lilla byggprojekt. Slipp krångel med mallar och exempel.

Kontrollplan bygglov exempel

MYCKET ENKEL KONTROLLPLAN Enligt 10 Kap

Kontrollplan bygglov exempel

Kontrollplan. Kontrollplanen ska  För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel: ”Att åtgärden följer givet bygglov”. ”Att byggfukt  ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Som hjälp till dig som ska göra en enkel kontrollplan finns exempel på hur en sådan En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där  du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov eller gör anmälan. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut för olika typer av  Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta. Använd grundmallen och ta lämpliga kontrollpunkter  Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.

I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas. Du måste lämna in en ifylld och undertecknad kontrollplan tillsammans med blanketten Begäran om slutbesked för att få ditt slutbesked.
Peter malmqvist analytiker

Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Exempelkontrollplan för mindre tillbyggnad. KONTROLLPLANenligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:___________________________. E – __________________________________________. KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .

Arkitekt . Markentreprenör Kontroller kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, VA och ventilation, brand, säkerhetsfrågor och tillgänglighet. Här får du några exempel inom de olika grupperna. Exempel på kontrollplan för installation av eldstad. Exempel på kontrollplan för nybyggnad av garage/carport.
Bjerke brothers inc

Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Observera att detta är exempel på kontrollplaner. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta. Dessa exempel kan inte användas.

Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.
Sshl skoluniformFörslag på kontrollplan gällande garage/carport/mindre

Information Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. Här hittar du exempel på kontrollplan Excel  ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall). En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. Oftast tas planen för åtgärder som kräver: Bygglov; Marklov; Rivningslov; Anmälan Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan om vilka handlingar du behöver i samband med ansökan om bygglov  Instruktioner, mall och exempel — Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.

Kontrollplan för mindre åtgärder - Karlskrona kommun

ska anses uppfyllda finns i 3 kap.

Byggherren ansvarar . Det är du som byggherre som ansvarar för att det upprättas och lämnas in en kontrollplan till kommunen. När Exempel på enkla åtgärder kan vara att bygga garage eller carport för 1–2 bilar, mindre tillbyggnader på villor och installation av braskamin. En fördel med att skicka in förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan är att du kan få både lov och startbesked samtidigt.