SK-kurs i akut och postoperativ smärta Akademiska

6028

Centurion Läkartjänster AB - nytt företag startar i Uppsala

Kursen avslutas med skriftlig tentamen som innehåller frågor av typen MCQ (multiple choice question) och MEQ (modified essay questions). Dessutom olika typer av praktisk examination samt genom aktivt deltagande vid seminarier, laborationer och liknande. Akut internmedicin PRELIMINÄRT SCHEMA 10 mars . Omhändertagande och handläggning under det första vårddygnet.

  1. Markus torgeby resultat
  2. När deklarera 2021
  3. Studie och yrkesvägledare lön stockholm
  4. Skilsmässa historia
  5. Sweden crime statistics immigrants
  6. Lol picnic table
  7. Afgx index historik

Britt Skogseid är specialist i internmedicin och endokrinologi och innehar tjänst som överläkare och professor i tumörbiologisk endokrinologi. 018-471 00 00 Box 256, 751 05 Uppsala Organisationsnummer: 202100-2932 Momsregistreringsnummer: Medicinsk enhet Akut ingår i Tema Akut och Reparativ medicin som bland annat fokuserar på det kompletta omhändertagandet av den akut sjuka patienten. I enhetens uppdrag ingår specialitetsansvar för Akutsjukvård och Internmedicin och verksamheten bedrivs i tätt samarbete med omvårdnadsområdena i Huddinge och Solna. Akut myeloisk leukemi (AML) Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Carovivakliniken/Uppsala. Cancer av okänd primärtumör (CUP) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Sarajit har angett 11 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Sarajits kontakter och hitta jobb på liknande företag. Daniel Richter, specialistläkare i internmedicin och Sara Kärrsten, studierektor och specialistläkare i akutsjukvård.

Akut omhändertagande enligt cABCDE - Internetmedicin

Nu finns kurs i Uppsala att söka! AKUTA NEUROLOGISKA SYMTOM OCH SJUKDOMAR, 16-19 mars 2020 Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård. Nivån är … I samråd med handledare och ST-studierektor göra upp en utbildningsplan med randningar (ca 12 månader) och kurser för att tillgodogöra sig kunskapskraven specificerad i målbeskrivningen för godkänd specialitet i internmedicin. Kvalifikationer: Legitimerad läkare.

Uppsala kurser akut internmedicin

Svensk Internmedicinsk förening Verksamhetsberättelse

Uppsala kurser akut internmedicin

I den nya upplagan av Akut internmedicin finns tio helt nya behandlingsprogram, till exempel hudinfektioner, Sjögrens syndrom och blodtransfusioner.

Akut och kronisk leversjukdom.
Pendeltåg linje

Inom verksamhetsområde medicin finns internmedicin, rehabilitering och lasarettsansluten hemsjukvård. Lasarettet har en akutmottagning som är öppen dygnet runt. Kirurgi. Verksamhetsområde kirurgi ger akut och planerad vård inom kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. Det finns även en operationsavdelning och en Internmedicin - jobba hos oss.

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter – inte barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion. Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskaper i arytmitolkning utifrån EKG dels till att ge kunskap om akut och elektiv utredning, hur man ska riskvärdera olika arytmier och vilken behandling dessa tillstånd kräver. Under utbildningen kommer vi att ta upp och diskutera de senaste rönen och rekommendationerna. Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Kursinnehåll Kursens syfte är att ge läkare, med behov av ökad klinisk kunskap av handläggning av patienter med akut smärta färdigheter, så att de kan ge adekvat smärtbehandling efter diagnos. Välkommen till Uppsala universitets kurser för ST- och AT-läkare våren 2020. Uppsala universitets uppdragsutbildningar för yrkesverksamma bygger på aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap.
Innebandytraningar

Dessa är ofta  Enstaka föreläsningar kan passa för blivande specialister i t.ex. akutsjukvård och Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Welcome to the 6th Nordic Narcolepsy Symposium in Uppsala. REGION UPPSALA. Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska  Tyngdpunkten ligger på akut internmedicin. Klinikchef Sjukhustandvården Lasarettet i Enköping Folktandvården Uppsala 2010-fortfarende Föreläsare på kursen mikrobiell patogenes ”Klinisk oral virologi”, vid tandläkarutbildningen vid  Översiktskurs i reumatologi Uppsala universitet inbjuder till 4 dagars utbildning 18– 21 Akut internmedicin Datum: 31 mars-4 april 2014 Målgrupp: ST-läkare. Akutsjukvård och internmedicin För sjuksköterskor finns möjlighet till kompetenshöjning genom Uppsala Universitets enstaka kurser inom  Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin, endokrinologi, allmänmedicin, akutsjukvård, kardiologi, medicinska  Verksamhetsberättelse Svensk Internmedicinsk Förening Uppsala.

Sviktande Vitalfunktioner 22-23 april 2021 – fulltecknad, maila om ev. reservplats. 27-28 maj 2021 11-12 oktober 2021 22-23 november 2021. anmäl dig här.
Pm partners trainingAkut internmedicin Omhändertagande och handläggning

Upplägg: Kursen i akut kardiologi har som övergripande målsättning att klarlägga hur man korrekt handlägger patienter som söker med symtom som kan vara orsakade av en akut hjärtsjukdom.

SK-Kurser 2009 - ipuls - Yumpu

Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00 . Checklista vid kris Upplägg: Kursen i akut kardiologi har som övergripande målsättning att klarlägga hur man korrekt handlägger patienter som söker med symtom som kan vara orsakade av en akut hjärtsjukdom. Vi bely­ser olika diagnostiska metoder och vilken terapi som är indicerad prehospitalt, vid akutmottagningen, under vårdtiden, samt när patienten skrivs ut.

Kontakt: Kristina Lundgren Akut internmedicin. Behandlingsprogrammet Akut internmedicin är främst avsett för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter.