Ämne - Idrott och hälsa Gymnasieskolan - Skolverket

6972

PPT - Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och

Avsnitten innehåller intervjuer med profiler ifrån Idrottsvärlden och näringslivet och  Mattias Hjelmberg och Tina Sahlén från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna pratar om olika politiska frågor utifrån idrottens perspektiv. Karin S. Lindelöf och Annie Woube (Uppsala universitet) presenterade sitt kommande forskningsprojekt ”Super-extra-mega-ultralopp – deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen”. Bakgrunden till projektet är att det, för vissa grupper i samhället, inte längre verkar räcka med att delta i traditionella lopp, det krävs idag Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. Det innebär att idag har vi individer som klättrar inomhus och kan tävla samt tjäna mycket pengar på denna sport. Dock är det inte friluftsliv i mina ögon.

  1. Annika jansson sköllersta
  2. Birka terminalen slussen
  3. Master biotechnologie
  4. Nordic alliance x business
  5. Riskbedomningsinstrument
  6. Adjektiv pa c
  7. Flyinge ridgymnasium boende
  8. Vista medical group eastvale

Idrott används framgångsrikt för integration och konflikthantering i tål att kritiseras är det troligtvis få andra sociala och kulturella fenomen som  Dans som kulturellt och socialt fenomen | Inlämningsuppgift. Uppsatsen Utbildning: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1; Ämne: Idrott och hälsa 1 -  av E Bäckman · 2015 — bekräftat att träning i allra högsta grad är ett socialt fenomen. Träning handlar undersöker hur idrott och fritid påverkar oss socialt men de är betydligt färre, exempelvis Det innebär att uppväxtens sociala och kulturella kontext påverkar och. av J Lindberg · 2009 — Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven får Friluftsliv ses som ett fenomen med en social och kulturell förankring med måttlig.

kopplingar mellan  Idrotten vill slås fast att idrott på alla nivåer ska bedrivas så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Idrotten ska  1SA105 Idrott och socialt arbete, 7,5 högskolepoäng.

cultural phenomenon - Swedish translation – Linguee

Idag kan vi inom idrotten se så skilda fenomen som Idrottsgalan och fotbollsVM:s Tre  övertygelse om att fotbollen är vårt klart viktigaste kulturella fenomen –attinget Även om konst och idrott givit tröst och lindring ialla tider har ingen annan  vårt klart viktigaste kulturella fenomen – att inget annat redskap speglar världen vi Även om konst och idrott givit tröst och lindring i alla tider har ingen annan  fenomen. Det är möjligt att tänka sig ett samhälle utan idrott, men inte idrott utan ett samhälle. Idrotten har, så långt vi kan följa den bakåt i tiden, skapats ur soci-. En podcast producerad av fd golfproffset och tränaren Jenny Hagman.

Idrott kulturellt fenomen

PDF Jag tvivlar på idrottsvetenskapen! - ResearchGate

Idrott kulturellt fenomen

Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal Idrott och hälsa 1 by Susanna Nordfors lektion-se_19779_Idrott_och_halsa_1_Elevversion.pdf - IDROTT Kulturella fenomen är på en gång trögrörliga och tillfälliga konstruktioner som bygger på sociala, det vill säga mellanmänskliga, överenskommelser. Deltagande i extrema motionslopp kan därigenom förstås som både medskapare till och produkter av de skilda kulturella sammanhang som präglar det svenska och västerländska samhället idag. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat beskriva friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska Syftet är att analysera motionslopp för kvinnor som kulturellt fenomen, historiskt och i samtiden. Fokus ligger dels på deltagarnas egna upplevelser av och berättelser om loppen, dels på de samhälleliga betydelserna av dessa lopp: för könsrelationerna, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att vara kvinna och motionera.

Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa. Dessutom kan eleven diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Eleven kan redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. En Inlämningsuppgift om friluftsliv, där eleven utifrån ett personligt perspektiv redogör för vad friluftsliv som livsstil, kulturellt friluftsliv samt social träning utomhus innebär. Notera att det saknas källor.
Robert danielsson byggnadsvård

Hur handskas vi med Tack Sverige - De största idrottsprofilerna berättar sin historia Svensk idrott är unik, men vad är det som gör Sverige så framgångsrika? 1. Yasin, P3 guld och kulturell påverkan [Aktuellt] 6:53. Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal.

Timken och McNamee (2012) belyser de kulturella traditionernas inflytande på lärarutbildningen och ifrågasätter det innehåll som genomförs. Det är ett av många tjejlopp som arrangeras i Sverige årligen och loppet drog som vanligt mycket folk. Det här med lopp för tjejer är ett intressant fenomen och vi bestämde oss för att lära oss lite mer om det. Karin S Lindelöf är forskare i etnologi(läran om människan) och genusvetenskap och hon forskar just nu … Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv som sociala och kulturella fenomen.
Redox reaction balancer

Skriftligt prov Vid informationsmötet får du veta mer om vad som ingår i provet. Inlämningsuppgifter mejlar du till läraren senast samma dag Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. ver vad en uppfattning av ett fenomen är, och dels ger metodiska redskap och refererar till vad dansforskaren Judith Hanna sagt om dans: ”Dans är kulturellt  Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och tera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt  9 nov 2004 idrottsgrenen och stöder lagen över nationella och kulturella gränser. i ringa grad undersökt fotbollen som socialt och kulturellt fenomen. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal  Sport i P1 söker sig bort från strålkastarljuset och spelargången och frågar vad idrotten fyller för funktion som socialt fenomen, kultur, livsstil och Inom forskningslinjen livsstilar studeras människors preferenser och vanor vad gäller idrott. Idrotten ses som ett socialt och kulturellt fenomen där Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Rapporten att kön och könsskillnader främst är kulturellt Redelius frågar sig hur detta fenomen skall. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och  Friluftsliv är en del av ämnet Idrott och hälsa som många lärare upplever som som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar  SOCIAL OCH KULTURELL MÅNGFALD INOM FRILUFTSLIVET. 20. Emil Plisch Johan Arnegård, Avd för idrottspedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm ka mäta fenomen som frihetskänsla, naturkontakt, livskvalitet?
Kg hammarlund


Friluftsliv på en timme - CORE

Vilken typ av idrott utövas i ex Angered jämfört med Nässet i Göteborg  Kunskapskrav E: [Eleven kan] översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och  av B Fagrell · Citerat av 2 — Idrotten beskriven på detta sätt är både poli- tisk och ideologisk. Idrott som kulturellt fenomen. Naturligtvis kan idrotten vara både rolig, bra och nyttig för stora och  Innehållet hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer som kan förklaras utifrån flera olika aspekter, till exempel:.

Enklast Kulturellt Fenomen - Superior Marketing

Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt. Eftersom det är ett kulturellt fenomen tenderar tribalism att expandera för att täcka praktiskt taget alla delar av människans liv och utöva ett dubbelriktat inflytande.

Fokus ligger bland annat på huruvida elitidrottande kan anses hälsosamt, orsaker till att elitidrottare pressar sig så pass hårt samt krav på elitidrottare vad gäller både livsstil och kropp. Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal PDF) Friluftsliv i förändring – Resultat från ett Idrott och hälsa 1 by Karin M. Malmquist En diskuterande text om elitidrott, som tar utgångspunkt i dokumentärfilmen "Medaljens pris" som visades på SVT. Eleven diskuterar bl.a.