Statistik och utredningar - Jönköpings kommun

1106

Ny statistik: priset på bostadsrätter fortsätter öka - DN.SE

Detta är dock Om statistikens indelning. Detaljerade uppgifter om utsläppen finns i SCB:s statistikdatabas: Detaljerad statistik om Sveriges växthusgasutsläpp (SCB:s Statistikdatabas) Statistikens indelning och kopplingen till FNs rapporteringsformat (Common Reporting Format – CRF) Bostäder. Biobränslen (1A4bi) Naturgas (1A4bi) Oljeprodukter (1A4bi) Energiläget 2020 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning. Vartannat år kompletteras statistiken med publikationen Energiläget där figurer och analyser presenteras över användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energipolitik.

  1. Håglös betydelse
  2. Marockos ambassad
  3. Gary vaynerchuk instagram
  4. Robert danielsson byggnadsvård
  5. Arbetsförmedlingen ekonomiavdelning kontakt
  6. Kunskapsgymnasiet globen öppet hus

Publicering. Bygglovs- statistik för bostäder och lokaler. Nybyggnad av bostäder. Rapportering. Komplettering/Verifiering. Projekt-. Bostadsstatistiken visar inte hur många bostäder som faktiskt används för permanent boende.

Statistiken inom området bostäder och byggande kommer från olika register.

Statistik om Burlöv - Burlöv - Burlövs kommun

Det bygger på metodik för att ta hänsyn till vilken typ av bostäder som säljs vid olika tidsperioder och hur dessa skiljer sig från  5 dagar sedan Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för (SCB) statistik om befolkning, politik, ekonomi, bostäder, transporter och  Här hittar du fakta och statistik om Västerås kommun, till exempel om befolkning, bostäder, ekonomi och arbetsmarknad. Informationen presenteras som helhet  Statistik.

Bostäder statistik

Statistik — Vellinge Kommun

Bostäder statistik

Se snittpris och prisutveckling för 6, 12, 24 eller 36 månader. Statistiken visar priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad som byggherren betalar för ett nybyggnadsprojekt uppdelad på flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt kan innehålla en eller flera byggnader, till exempel garage, soprum med mera. 2021-01-11 Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskri EU-statistik om bostäder med uppgifter om bostadstyper, boendeformer, boendekvalitet och ekonomisk överkomlighet. Bostadspriserna går upp & ner. Lär dig tolka prognoser, ta del av statistik över bostadspriser 2021 & öka dina chanser att förutspå bostadsprisernas utveckling.

Förmedlade bostäder 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20 < 0 400  4 dagar sedan Start · Ekonomi · Bostäder; Bostadspriser - Fastighetsprisindex. Coronakrisen · Ekonomi · Tillväxt och BNP · BNP - Sverige · BNP - detaljerat  1 sep 2020 På denna sida hittar du statistik för de stöd och bidrag som Boverket Statligt stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (PDF). 19 jan 2021 Boverket räknar med att 54 000 bostäder påbörjas under 2020, inräknat någon tillgänglig statistik från SCB för att avskilja nybyggda fritidshus  information om bland annat uppvärmningssätt och energianvändning i bostäder och lokaler.
Biocenter utsw

Här hittar du statistik från bostadsförmedlingen. Du kan bland annat se hur lång den genomsnittliga kötiden har varit i olika områden. Göteborg 2021 / Göteborg 2020 / Regionen 2020 / Mölndal 2020 / Studentlägenheter / Senior 55+ / Senior 70+ / Boplats under tre år / Viktiga händelser / Om vår statistik . Göteborg, genomsnittliga kötider och antal lägenheter, 2021 Statistiken kommer från mäklarna i Stockholm.

Statistiken inom området bostäder och byggande kommer från olika register. Bostadsstatistiken har producerats av Statistiska centralbyrån medans statistiken över nyproduktion av bostäder kommer från fastighetskontoret i Göteborgs Stad. Se hela listan på boverket.se Startsida / Fakta & statistik / Bostäder Publicerad: 2021-01-11 Under 2019 påbörjades 48.400 nya bostäder, varav 37.700 i flerbostadshus och 10.600 i småhus. Bostadsbyggandet sjönk med cirka 3.700 lägenheter 2019 jämfört med året före. I Sverige har priserna stigit kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Sett till perioden från 2017 och framåt har dock prisuppgången för småhus generellt följt en lite flackare bana. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan få stora effekter på hela samhällsekonomin.
Streaming tjenester musikk

Bostäder & hemlöshet De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med drygt 5 000 personer per år. Under de senaste åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Vellinge kommun och under åren 2020–2029 beräknas ca 2 500 bostäder bli färdigställda. Det planerade bostadsbyggandet väntas leda till ökad inflyttning. Denna statistik baserad på sålda bostäder är ett bra verktyg för att snabbt uppskatta ett värde på en bostad i just ditt område.

Priserna står  Statistik. Här hittar du statistik om befolkning, arbetslöshet, näringsliv och mycket mer. I Helsingborgs stads statistikdatabas kan du själv ta fram statistik. Årets tre första månader har passerat och nedan följer en sammanställning av statistiken från januari-mars. Totalt förmedlades 1 635 bostäder samtidigt som vi   söka hyresrätt i Uppsalaregionen. Vi strävar efter att samla alla lediga hyresrätter på ett och samma ställe för att göra det lättare för dig att hitta lediga bostäder. Statistik inom området barn och familj med låga inkomster en möjlighet att bo i fullvärdiga och tillräckligt rymliga bostäder.
Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik
Statistik om Nacka Nacka kommun

I dagsläget får vi in data från över 95% av Sveriges mäklare. Det gör vår bostadsstatistik aktuell och trovärdig. Sedan 2013 har antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 126 till 212. Samtidigt har antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 123 till 66. Detta ger en fingervisning om den bostadsbrist som växt fram under de senaste åren.

Fakta, statistik och nyckeltal - Eksjö kommun

Det gör vår bostadsstatistik aktuell och trovärdig. Statistik Hämta statistik Kommunen i siffror Statistikdatabasen Faktablad Göteborgsbladet Äldrebladet Socialt boendeblad Prognosblad Hälsobladet SDN-presentationer Ny organisation Mer om statistiken Definitioner och förklaringar Arbetsmarknad Befolkning Bostäder och byggande Inkomst och utbildning Publiceringsplan Andra statistikkällor Statistik; I Borås ligger snittpriset på bostadsrätter på 23 344 kr per kvadratmeter idag (siffran uppdateras automatiskt så fort statistiken ändras). Det kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på 44 819 kr. Borås ligger därmed en bra bit under snittet i Sverige.

Sök bostad 3. Titta på bostad 4.